TYCHY, 25-27 kwietnia 2015
Regulamin
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem strony BestFestiwalu

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązujące warunki określone treścią niniejszego regulaminu.

 

Wszystkie osoby korzystając z niniejszego serwisu zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem i zasadami kultury osobistej.

 

1. Postanowienia ogólne


•Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu www.bestfestiwal.pl zwanego dalej serwisem.
•Regulamin dotyczy osób rejestrujących się w serwisie
i korzystających z forum internetowego zwanego dalej shoutboxem.
•Regulamin dotyczy także osób anonimowych, które nie posiadają konta w serwisie, lecz mimo tego korzystają z niego.
•Dostęp Użytkownika do serwisu i korzystanie z niego podlegają wszystkim stosowanym polskim prawom i wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.
•Wszelkie informacje lub treści dostępne w serwisie lub za jego pośrednictwem są chronione prawem autorskim.
•Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć utworów zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek osobisty.
•Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji umieszczanych w serwisie i shoutboxie tekstów/treści.

 

2. Rejestracja w serwisie


•Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest wymagana od użytkownika serwisu.
•Rejestracji można dokonać na stronie głownej serwisu, klikając na link „zarejestruj się”

 

Od osoby rejestrującej wymaga się:


•Podania w formularzu rejestracyjnym prawidłowego:
Adresu e-mail,
Imiona i nazwiska
Telefonu kontaktowego

•Dbanie o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.
•Serwis zobowiązuje się do nieudzielania informacji na temat danych osobowych osoby rejestrującej (w tym adresu e-mail) osobom trzecim
•Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta bez poinformowania o tym użytkownika oraz bez podania przyczyny
•Osoba rejestrująca się w serwisie automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.


3. Materiały umieszczone w serwisie


•Materiały zamieszczone w tym serwisie służą do celów informacyjnych oraz promocyjnych.
•Dostęp do i korzystanie z obszarów serwisu i shoutboxa zabezpieczonych hasłem i/lub bezpiecznych jest zastrzeżony jedynie dla uprawnionych Użytkowników.


4. Usunięcie konta


Konto może zostać zlikwidowane przez administratora, właściciela na wniosek użytkownika o zlikwidowanie konta lub na skutek naruszenia przez użytkownika regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia z portalu komentarzy zamieszczonych przez użytkownika, chyba że są one niezgodne z regulaminem lub przepisami prawa.

 

5. Regulamin shoutbox’a i opcji komentarzy


1.Zabrania się wysyłania na publiczne forum informacji uzyskanych nielegalnie lub w inny sposób naruszających prawo
2.Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu.
3. Użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści.
4. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta.

 

5. Osoby funkcyjne shoutbox’a (administrator, nadzorcy, moderatorzy) mają prawo ingerencji w wiadomości użytkownika w celu:
5.1 wydania upomnienia lub polecenia,

5.2 korekty - merytorycznej zawartości treści, pisowni lub błędów ortograficznych.


6.Moderator ma prawo usuwania wiadomości jeżeli stwierdzi, że dana wiadomość:

6.1 obniża ogólny poziom shoutboxa,

6.2 została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, popełnienie licznych błędów ortograficznych, użycie slangu młodzieżowego lub branżowego),

6.3 została napisana przy braku związku z tematem.


7.Moderator nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej
 o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości.

 

8.Podczas pisania wiadomości nie jest dozwolone:
8.1 pisanie jednakowych postów,

8.2 pisanie postów niezwiązanych z tematem,
8.3 podawanie wszelkich danych osobowych.
8.4 propagowanie i przepisywanie innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby i merytorycznego związku z tematem,
8.5 prześladowanie, obrażanie, ośmieszanie, używanie niecenzuralnych słów pod adresem innych użytkowników, stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin, ogólnie przyjętych za naruszenie etykiety i kultury obcowania na forum (wymiana osobistych uwag tylko na PW),
8.6 Propagowanie treści uznanych za szkodliwe lub będących kryptoreklamą innych usług bądź produktów.

 

Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel. 

 

Administratorzy oraz moderatorzy dokonają wszelkich starań, aby w shoutboxie nie było:


•Jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zagrażających, molestujących, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, profanujących, szerzących nienawiść, niedopuszczalnych pod względem rasowym, etnicznym lub innym, w tym, choć nie wyłącznie wszelkich materiałów zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo, pociągającego za sobą odpowiedzialność karną, cywilną lub w inny sposób naruszającą jakiekolwiek obowiązujące prawo polskie.
•Danych osobowych
•Powielonych wiadomości umieszczonych w odrębnych katalogach przez tego samego Użytkownika, w których powtarza on tę samą treść.

 

9. Ranking


9.1 Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu ma prawo do rankingowego oceniania poszczególnych filmów.

9.2 Głosowanie to polega na kliknięciu odpowiedniej ilości gwiazdek,odpowiadających danej ocenie.

9.3 Każdy użytkownik ma prawo do jednorazowego oddania głosu na każdy z poniższych filmów:

 

• Mężczyzna prawie idealny
• Kapitał ludzki
• Mama
• Oh, Boy!
• Dumni i wściekli
• Lewiatan
• Mandarynki
• Vincent chce nad morze
• 9 MIL

 

 

Regulamin PLEBISCYTU – BEST Festiwalu Filmowego
Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia głosowania w zakresie Festiwalowego Plebiscytu, który odbędzie się w ramach Festiwalu Filmowego – KINO BESTajemnic 2010.

 

Warunki uczestnictwa w głosowaniu


1.Uczestnikiem głosowania może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zarejestrowana w naszym serwisie.
2.Uczestnikiem glosowania może być również osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę rodziców (opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych).

 

Zasady głosowania


1.Uczestnik głosowania zobowiązany jest w szczególności do podania swego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
2.Uczestnik zezwala także na publiczne ujawnienie swego imienia i nazwiska na łamach naszego serwisu w razie ewentualnego zdobycia nagrody.
3.Głosowanie rozpoczyna się w dniu 28.04.2015r. 
4.Głosujący może oddać swój głos jednokrotnie na każdą z kategorii:


•Najlepsza aktorka pierwszoplanowa BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepszy aktor pierwszoplanowy BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepszy film BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepsza reżyseria BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepsza muzyka BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepsze zdjęcia BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepszy aktor drugoplanowy BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepsza aktorka drugoplanowa BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepszy film Przeglądu Głównego BEST Festiwalu Filmowego
•Najlepszy film Przeglądu Post Scriptum BEST Festiwalu Filmowego

 

5.Spośród głosujących, drogą losowania wyłonionych zostanie trójka lauretów.

 
6.Zwycięzcy głosowania otrzymują nagrody rzeczowe, o których zostaną powiadomieni drogą mailową bądź telefonicznie.

 

Czas trwania głosowania

 

 

Głosowanie odbywa się w dniach 28.04.2015 r. - 29.04.2015 r.
Wyniki zostaną opublikowane w dnia 30.04.2015 na łamach serwisu www.bestfestiwal.pl

 

 

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe uzyskane od uczestników głosowania zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu będą przechowywane w bazie danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego głosowania.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane a także do ich poprawiania.

 

Każdy uczestnik Festiwalowego Plebiscytu automatycznie wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

E-MAIL:
HASŁO:
Nie masz konta? zarejestuj się »
Zapomniałeś hasła? kliknij »

zaba2015-04-24 16:04:46

"Oh Boy"

zaba2015-04-24 16:04:36

"Mandarynki"

linh07972015-04-24 15:04:08

Oh Boy

linh07972015-04-24 15:04:53

Mandarynki

martynast2015-04-24 14:04:42

Oh Boy